Dynamická rovnováha Mozaika

Dynamická rovnováha

Dynamická rovnováha

Aktivní občanství ve vztahu k regionu

Aktivní občanství ve vztahu k regionu

Být aktivním občanem znamená, že jsme si vědomi své občanské identity v užším i širším pojetí. Aktivní občan zná svá občanská práva a má základní představu o tom, jak funguje veřejná správa i místní samospráva. Díky tomu může na věci veřejné...

Aktivní přístup k obhajobě svých práv

Aktivní přístup k obhajobě svých práv

Pojem právo je jakýsi multidimenzionální fenomén, kdy je takřka nemožné tento pojem definovat jedinou větou. Definice pojmu právo tak závisí na tom, z jakého úhlu pohledu se na něj díváme. Právo tak lze chápat jako normativní soustavu,...

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Dobrovolník je člověk, který něco, nejčastěji svou energii, čas, úsilí, peníze nebo věci, věnuje druhým a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Lidé si pomáhají od nepaměti, solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti....

Finanční gramotnost, odpovědný přístup k financím

Finanční gramotnost, odpovědný přístup k financím

  Občanům chybí obecně finanční gramotnost.   Ta finanční gramotnost, která je základním prvkem prevence předlužení a následného sociálního vyloučení, ta finanční gramotnost, která je základním nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti...

Občanská společnost, aktivní přístup k občanství

Občanská společnost, aktivní přístup k občanství

Občanská společnost vyplňuje prostor mezi soukromými zájmy jednotlivých občanů a centrální mocí. Proto je důležitou oblastí každého státu tento občanský sektor. Pokud taková společnost dobře funguje, nemohou politici zasahovat do...

Odpovědné spotřebitelské chování

Odpovědné spotřebitelské chování

Odpovědné spotřebitelské chování předpokládá odpovědného člověka. V kurzu se dozvíte více o podstatě této odpovědnosti a proaktivním chování, které spolu se správně definovanými osobními cíli vedou k odpovědné spotřebě. A to navzdory...

Odpovědný přístup k životnímu prostředí

Odpovědný přístup k životnímu prostředí

K ochraně životního prostředí exisyuje více dobrých důvodů. Především jsou to vědomí omezených zdrojů pro spokojené bytí a pak také úcta k životu lidskému i dalších organismů. Planeta nám dokáže poskytnout pouze omezené množství...

Prevence psychického násilí

Prevence psychického násilí

Kurz je věnován problematice psychického násilí na pracovišti, které je také označováno slovem „mobbing“. Seznámíte se v něm s příčinami vzniku mobbingu a jeho průběhem. Dozvíte se něco o osobnosti „mobbera“ i jeho oběti. Hlavní téma kurzu je...

Vztah k médiím a IT

Vztah k médiím a IT

Média jsou nedílnou součástí dnešní společnosti. Slovo médium (množné číslo média) má několik významů, v našem případě jde o zprostředkující prostředí, zprostředkující činitel, prostřednictví. V našem kurzu budeme o médiích uvažovat...

Zdravý životní styl

Zdravý životní styl

Zdravý životní styl souvisí s uměním žít, tedy s pochopením zákonitostí, které k němu náleží. Jejich respektování je snadnější pokud těmto zákonitostem porozumíme. Kurz je věnován zátěži - stresu v lidském životě. Je jeho potřebnou součástí, ale...