Dynamická rovnováha Mozaika

Dynamická rovnováha

Dynamická rovnováha

Cílem projektu je vytvořit nástroje pro rozvoj lidí a rozvíjet lidi v duchu „dynamické rovnováhy“. Obsahem vzdělávání a vytvořených vzdělávacích nástrojů je deset vybraných oblastí občanského vzdělávání.

Dynamická rovnováha - banner


Obsahem projektu je tvorba deseti vzdělávacích kurzů podle zásad dynamické rovnováhy, jejich sdílení, vzdělávání cílové skupiny a aktivity propagující občanské vzdělávání. Při realizaci vzdělávání budeme využívat moderní metody debatovaní a e-learningu.

Realizátorem projektu je společnost HM PARTNERS, s.r.o., partnerem je Asociace debatních klubů, o.s.

Projekt byl podpořen z prostředků ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0096.

O vzdělávacím portálu

Portál je členěn do několika sekcí:

Studovna

Je určena ke studiu kurzů. Klikem na tlačítko „další kurzy“ se zobrazí všechny vaše dostupné kurzy. Po výběru konkrétního kurzu, kliknutím na jeho ikonu nebo název, se zobrazí jeho stručná anotace. Kurz je možné spustit klikem na červenou šipku na pravém okraji stránky.

Diskuze

Pod touto záložkou je k dispozici prostor pro vzájemnou diskusi v rámci „Klubu dynamické rovnováhy“. Klub nabízí bezpečné prostředí pro vyjádření názoru a diskusi mezi účastníky a lektory občanského vzdělávání. Diskusní fóra jsou možná jednak v rámci jednotlivých kurzů, dále studijních skupin (pokud jsou zřízeny), nebo v rámci celé organizace.

Přílohy

Pod touto záložkou je k dispozici úložiště příloh ke každému kurzu. Sekce je přístupná jen v případě, že přílohy obsahuje.

Tento portál vytvořila společnost TANGRAM, která se specializuje na vývoj e-learningových kurzů. Na jejich nabídku se můžete podívat klikem na odkaz MOZAIKA.